Copyright ® 2024 medicare.co.th

คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์

ต้นแบบการปรับรูปหน้าด้วย
 "BOTULINUM TOXIN"


ติดต่อเรา / Contact Us

3230 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   : 02 319 2525 

 https://www.facebook.com/medicareclinic 
  @medicare_clinic

LINE  @medicareclinic
TIKTOK : @medicare.clinic

Clinic Service  


ปัญหาสีผิว                                     

ปัญหาผิวเสื่อมสภาพ                                                  

ปัญหารูปหน้า                                                              

ความงามทางนารีเวช   

Sex / เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ       

หัตถการแพทย์   

ศัลยกรรมความงาม    

หัตถการปรนนิบัตรผิว       

________________________________


 M-CLUB

 Contact Us

                                                                                                                   


Copyright ® 2024 - medicare.co.th